Články a testy

Ochrana motoru proti zničení

Ochrana motoru proti zničení

Můžeme předpokládat, že běžné příčiny zničení elektromotorů jsou celkem dobře známé. Nejčastější je "obyčejné" přetížení - proudové a z toho plynoucí teplotní.
Motor je zatěžován výhradně vrtulí a jejími otáčkami. Obojí musí odpovídat možnostem motoru a jeho napájení. Příkon je na průměr vrtule mimořádně citlivý. Mnohem více než na její stoupání. Rozdíl průměru o jeden "palec" (2,54 cm) opravdu není malá změna. Zrovna tak zvýšení napětí baterie změnou počtu článků např. z 3S na 4S bez přizpůsobení vrtule. Obojí může vést k rychlému ohřátí motoru a k jeho zničení. To samozřejmě není kryté zárukou.

Existují ale i další způsoby likvidace motoru. O nich se v návodech nepíše a to z jednoduchého důvodu. Výrobce totiž vůbec nepředpokládá, že by uživatel roztáčel motor způsoby, které postrádají smysl.

1. Dlouhý chod motoru s vrtulí na plný plyn na zemi na hranici svých možností:
Motor se může dost silně ohřát.
- během letu nemusí být problém: motor se odlehčí, proud se sníží
- plný plyn se používá jen po omezenou dobu celého letu
Motor často takový test přežije, ale nemusí.

2. Dlouhý chod na nízkou přípusť plynu (volnoběh) a to s vrtulí i bez (!):
Není jasné, proč uživatelé takovou zkoušku provádějí.
Když je elektromotor provozován na nízký plyn, pracuje s nízkou účinností. To plyne z výkonového diagramu motoru. Prakticky všechna vkládaná energie se mění na teplo. Motor se výrazně zahřívá, uživatel se diví. Naštěstí ke spálení motoru obvykle nedojde.

Projevy chodu přetíženého motoru:
Motor se nadměrně ohřívá. To vede nejčastěji k poškození izolace drátů vinutí a k následnému zkratu ve vinutí. Při některých náhodných okolnostech vinutí vydrží. Současně se ovšem ohřívají i magnety. Při ohřátí magnetů nad jistou (Curieho) teplotu dojde k jejich trvalé odmagnetizaci. Diagnostika je jednoduchá a jednoznačná. Rotor se otáčí téměř zcela volně, bez odporu při přechodu přes jednotlivé magnety. Tak vysokou teplotu nevydrží ani lepidlo a magnet se uvolní. Uživatel se mylně domnívá, že závadu způsobil vadný magnet a reklamuje.

Pro základní informace k sestavení pohonu (vrtule, motor, regulátor, baterie) si stačí přečíst informace na obalu motoru a při krátkém běhu motoru ověřit alespoň osaháním, zda se díly pohonu rychle nezahřívají. Mnohem lepší je namodelovat celý pohon. Za pár korun můžete ušetřit tisícovky. Vhodný modelovací program je např. www.ecalc.ch. Krátký pronájem je velmi levný.

Autor: VA-MODELS, Čtvrtek 03. prosince 2020