Články a testy

Aktivátor a vtěřinová lepidla

Aktivátor a vtěřinová lepidla

VTEŘINOVÁ LEPIDLA:
-------------------------
Vteřinová (kyanoakrylátová) lepidla jsou díky své univerzálnosti a rychlosti práce nejpoužívanější lepidla v modelářství. Jsou ideální na prakticky všechny druhy materiálů, jako dřevo, kovy, plasty. Vyrábí se široká řada lepidel, která jsou díky speciálním přísadám určena také pro lepení speciálních materiálů. Vždy je dobré při koupi dbát na materiály, které budete chtít lepit.

Lepení je možné urychlit prakticky na vteřinu díky AKTIVÁTORU, což je speciální látka většinou ve spreji. Aplikací na lepidlo dojde k jeho okamžitému zatuhnutí.

Vteřinová lepidla jsou velmi účinná zvláště pokud se použijí na neporézní materiály nebo na materiály obsahující stopy vlhkosti. Jako zajímavost je vhodné uvést, že jsou výborné i pro lepení živých tkání, a i když je to při běžném používání nepříjemný (až nebezpečný) vedlejší efekt, lze ho využít pro lepení tkání v chirurgii (bez šití). Tak pozor na prsty!
Toxicita

Páry kyanoakrylátů ve formě monomerů dráždí citlivé membrány v očích, nosu a krku. Okamžitě polymerizují vlhkostí. Proto používejte kyanoakrylátová lepidla v dobře větraných prostorách. Okolo 5 % populace se může při opakované expozici senzibilizovat na páry kyanoakrylátů.AKTIVÁTOR:
-------------------------
Aktivátor je katalyzátor, který díky zvýšení pH umožňuje rychlou polymeraci vteřinových lepidel nanesených i v silné vrstvě na nesavých površích. Aktivátor je většinou dodáván ve formě sprejů, nebo ve formě tektiny a nanášecího štětečku.

Při lepení nesnadně slepitelných materiálů nebo velkých ploch se aktivátor nanáší jen na jeden povrch a lepidlo na protější díl povrchu. Po jejich spojení budou díly slepeny do 6 až 8 sekund bez jakéhokoli zmenšení přídržné síly.

Při práci s aktivátorem je třeba důsledně dbát, aby se nedostal do nádobky s vteřinovým lepidlem. Jinak dojde k jeho definitivnímu znehodnocení.

Autor: VA-MODELS, Pondělí 21. května 2018