Články a testy

Začínáme s RC autem

Začínáme s RC autem

Výběr modelu auta může být složitý, ale nebo také ne, je pouze na vás, jaké jsou vaše požadavky a rovněž finanční možnosti.

Tento jednoduchý článek vychází z našich mnohaletých zkušeností s provozem RC aut, kde se snažíme začlenit i začátečnické chyby z provozu modelů aut, které velmi často vídáme v okolí a i u našich zákazníků, kde je pak následně musíme řešit, najít řešení. Pokud se o model RC auta zajímáte a nejste v této problematice nijak zběhlí, doporučujeme článek přečíst, zabere vám maximálně 5 minut času a dost dobře pomůže se vyvarovat chybám, které by se mohly dostavit.


1.1
Pro začínající piloty Rc modelů aut doporučíme určitě volit model s elektromotorem, kde není potřeba nic nastavovat a pravidelně servistovat. Modely na elektropohon jsou velice málo náročné na provoz a schopnosti majitele. U spalovacích modelů je už nutné znát problematiku nastavování motorů, seřizování a rovněž konzervaci motoru. Nicméně i elektromodel vyžaduje určitý servis a minimálně čištění po doježdění (vzduchovým kompresorem, štětečkem), při ježdění terénem pak naolejování funkčních prvků jako jsou hřídele, klouby a další.


2.1
Druhý dotaz většinou padá na typ modelu auta. Tady už je dobré zvážit, co od modelu čekáme.
- Monster Truck = terení vůz s velkou prostupností terénu
- Buggy, Truggy, ShortCourse = terení vozy s o něco níže položeným těžištěm modelu = možnost ježdění ve vyšších rychlostech
- Silniční/cestovní = modely určeny především na rovný povrch
- Crawler, Spedice = modely určeny především pro technické ježdění v terénu, modely tak projedou prakticky všude. Zde není kladen důraz na rychlost.


3.1
Velikost modelu.
- 1/10 = Nejběžnějším měřítkem je 1/10, to z pohledu velikosti, prostupností terénem, možností pohonných jednotek atd.
- 1/18 až 1/24 = Pro ježdění na menší ploše a většinou i halách volíme většinou měřítka 1/24 - 1/18.
- 1/8 až 1/5 = Pro milovníky větších modelů, kterým nevadí vyšší pořizovací náklady, důraz na výkonější pohonné jednotky, baterie atd.

4.1
Obsah balení:
- Při výběru je dobré číst popis modelu a jeho obsah balení. V současné době valná většina modelů aut, především pak vyšší kategorie, neobsahuje nabíječ a pohonnou baterii, které je pak nutné dokoupit. Pokud si s volbou baterie nevíte rady, kontaktujte nás, určitě rádi pomůžeme s výběrem, posouzením vašich zkušeností a představ o výkonu auta.


5.1
První spuštění modelu a jeho nastavení před první jízdou:
Před prvním uvedením do provozu je nutné si pročíst návod k dannému modelu a seznámit se s funkcemi a ovládáním dříve, než model vypustíte k prvnímu dějství. Většina modelů je přednastavena a není potřeba upravovat nastavení z výroby. U modelů se stejnosměrnými motory důrazně doporučujeme provést tzv.zajetí motoru. Uživatelsky se nám jeví, jako nejlepší způsob otočit model koly vzhůru, na vysílači přidat trim motoru tak, že se kola pomalu otáčí i bez nutnostnosti stisku kniplu a s tímto chodem, pomalým otáčením kol, ponechat model takto fungovat alespoň 20min. Tímto dojde k ideálním zaoblení uhlíků motoru a ty jsou pak podstatně méně náchylné ke spálení, motor má plynulejší chod, menší odběr, nepřehřívá se a má tak i vyšší životnost. Rozhodně doporučujeme tento krok provést před prvním projetím se s autem, respektive berte tohle doporučení jako dobrou radu k tomu, aby Vám motor sloužil co nejdéle a nejlépe.


6.1
První jízda:
Při prvních jízdách jezděte opatrně a seznamujte se s vlastnostmi auta. Nepřeceňujte své síly a případně rovnou ponižtě rozsah výchylek motoru a zatáčení, viz návod k použití danného modelu auta. Věřte, že jako v autoškole, je dobré model nejdříve poznat, seznámit se s řízením od sebe a především pak obráceném řízení, tzv.zrcadlovém, kde doprava znamená doleva apod. a až poté začít s modele dovádět. Nespěchejte, výkony dnešních aut jsou natolik vysoké, že i triviální chyba může znamenat odstavení auta a následnou opravu, v horším případě zranění přihlížejících či samasebe.


7.1
Převody a ozubená kola
- Převody (diferenciál, ozubená kola, pastorky) jsou zatěžovanou komponentou každého auta. Provozovatel musí brát na tuto skutečnost ohled a provoz modelu uzpůsobit typu a provedení převodů ve svém modelu. U pokročilejších modelů aut jsou použity kovové převody a diferenciály, ale i pro tyto modely není nic horšího, než časté střídání jízdy vpřed a dozadu. Rozhodně doporučujeme tento druh ježdění rovnou vypustit. Druhý častý problém je, když se model zasekne mezi kameny, v překážce. Netrapte model a raději mu pomožte ručně, chápejte vše i tak, že i skutečná auto, pokud uvázne v překážce, i zde musí být povolaná technika, která ho z problému vytáhne a řidič se nesnaží s autem, za každou cenu, vyjet, když předem ví, že to je nemožné či by si tímto pokusem mohl poškodit své vozidlo. Pokud tomuto upozornění nebudete věnovat pozornost, dost možná dojde k poškození převodů, na což se záruční podmínky nevzahují.
- Servo: Funkce zatáčení je u většiny modelů aut zajišťována prostř.servomotorů, které jsou konstruované pro určité zatížení - pokud dojde k přetížení serva, může tak dojít k poškození servopřevodů a nebo i spálení motoru serva, či řídící elektroniky. Doporučujeme se vyvarovat tendenci zatáčení s uvíznutými koly, zatáčení při nárazu a rovněž otáčení se servem ve vypnutém stavu. Poškození převodů serv nespadá do záručních podmínek, jedná se o mechanické poškození.


8.1
Motory:
- Stejnosměrné motory:
Jak už jsme uvedli výše, zde důrazně doporučujeme zajetí motoru, viz bod.5.1. Stejnosměrné kartáčové motory jsou poměrně náchylné na blokaci rotace.
Pokud se s modelem při jízdě někde zaseknete, nesnažte se za každou cenu z překážky dostat pohonem modelu. V takovém případě může dojít ke krátkodobému přepětí a spálení uhlíků v motoru, čímž se motor zničí. Většina stejnosměrných motorů, které jsou použity v setových modelech aut, nemají výměnné uhlíky, spálením tak dojde ke kompletnímu zničení motoru.
Na tuto vadu se neztahují záruční podmínky.
- Střídavý elektromotor
Pokud model auta obsahuje střídavý elektromotor, jeho životnost je díky jeho konstrukci obvykle vyšší, než u stejnosměrného elektromotoru. Střídavý motor je bezúdržbový a zde není potřeba motor zajíždět, jako u motoru stejnosměrného, tyto motory jsou bezuhlíkové.
I zde ale platí, že se motor nesmí během provozu zablokovat. Jakkoliv neblokujte a nebraňte motoru v otáčení. V opačném případě hrozí zničení motoru (mezizávitový zkrat,...)


9.1
Akumulátory
Akumulátory (baterie) patří mezi součástky, které je bezpodmínečně nutné provozovat, nabíjet a skladovat podle přesně daných obecných pravidel pro daný typ akumulátoru. Proto si podrobněji danou problematiku nastudujte. Pokud ukončíte provoz modelu, vždy vypněte regulátor a ODPOJTE akumulátor z modelu, pokud to povaha modelu dovoluje. Akumulátor nesmí být také zapojený v nabíječi, pokud v tu chvíli nedochází k nabíjení.
- Akumulátory vždy nabíjejte vhodnou nabíječkou pro daný typ akumulátoru, vhodným nabíjecím programem a pod dohledem.
- Pokud by se akumulátor, během nabíjení, začal nadměrně zahřívat nebo nafukovat, ihned ukončete nabíjení, odpojte baterii od nabíječe a baterii dále neprovozujte.
- Provoz akumulátoru při nízkých teplotách snižuje jeho kapacitu, a v některých případech může snižovat i jeho životnost.
- V případě výměny originálního akumulátoru za jiný dbejte na vhodný výběr náhradního akumulátoru.
- Skladování: Pro každý typ platí určité podmínky skladování, nicméně pro většinu akumulátorů platí pravidlo, že je není možné skladovat ve vybitém stavu a ani stavu plného nabití.


10.1
Provoz a přehřívání elektroniky
- Při provozu ve vysokých teplotách či v náročném terénu dochází k větší zátěži a tedy možnému zahřívání elektroniky. V těchto případech doporučujeme elektroniku kontrolovat během provozu, aby nedošlo k nadměrnému přehřívání a možnému zničení.


11.1
Voděodolnost
- Popis voděodolný je u každého modelu opřesněn. Většinou znamená, že má model voděodolný regulátor otáček, servo řízení. Tato ochrana je především pro případ stříkající vody, projíždění vlhkou trávou, ovčasné projetí kaluží, ovšem nedoporučujeme projíždění hlubokou vodou, čímž může při delším působení dojít k poškození elektroniky.
- Popis vodotěsný je většinou model, které odolá i dlouhodobějšímu působení vody.
- V jiném případě, pokud není uvedeno jinak, nedoporučujeme model používat ve vodě ani vlhkém prostředí!
- TIP: Chcete-li model ošetřit proti vlhkosti, pro tyto účely existují nanopřípravky/spraye, které tohoto opravdu docílit umí, představitelem takové technologie je napříkla přípravek NANOPROTECH Electronics Pro.


12.1
Údržba
- Provozem modelu může docházet k povolování šroubů, spojů a spojovacího materiálu. Pravidelně, ideálně před každou jízdou, model kontrolujte, alespoň pohledově a jednou za čas i detailně s kontrolou dotažení všech šroubů, správného uchycení dílů.
- Model je nutné čistit po každé jízdě a především po jízdě v terénu! Nečistoty snižují životnost jednotlivých součástek modelu, zanáší klouby a pohyblivé části modelu. Hrubé nečistoty (štěrk, kamínky) můžete vyklepat otáčením modelu. Pro menší nečistoty (prach) je vhodné použití kartáčku, štětce, mírně navlhčeného hadříku, kompresoru pro vyfouknutí nečistot atd.
Pokud byl model provozován ve vlhkém prostředí, doporučujeme provést osušení od vlhkosti, aby nedocházelo ke korozi a rovněž oxidaci elektroniky, konektorů a vypínačů.
- Čištění pod vodou přímo nedoporučujeme, v žádném případě u modelů, které nejsou pro použití ve vodě určeny.
- Klouby a pohyblivé části, kovové je nutné pravidelně promazávat vhodnými prostředky.
- Doporučujeme se vyhnout jízdě v jemných površích, jakou jsou především písky. Tento druh materiálu se dostate do všech součástí modelu a jen velice těžce se takovéto nečistoty zbavuje.


13.1
Životnost a záruka
Záruka 24 měsíců od data dodání zboží se vztahuje na veškeré nové zboží dodané naším obchodem. Záruka se vztahuje na vady a skryté vady výrobku.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé zničením nebo opotřebením, a dále na vady dle paragrafu § 2167 Občanského zákoníku, tj. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Oproti tomu za životnost modelu je odpovědný provozovatel modelu. Každý model auta obsahuje opotřebitelné součástky (servo, motor, akumulátor, převody), jejichž životnost je přímo závislá na způsobu provozu.
V případě provozu modelu v nízkých teplotách je nutné brát na vědomí, že součástky mohou být kvůli teplotě zkřehlé, a tím pádem méně odolné případné destrukci.
Správným provozem a údržbou může provozovatel výrazně prodloužit nebo zkrátit životnost modelu nebo jeho součástí.Ať už zvolíte ten či onen model, v každém případě dbejte vždy důraz na bezpečnost, rc modely nejsou hračky, souč.modely dosahují rychlostí přesahujích až 100km/h, tedy vždy jezděte obezřetně! Pokud si nebudete vědět rady, kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme s výběrem!

VA-MODELS Team

Autor: VA-MODELS, Úterý 01. květen 2018