Reklamace a Servis


JAK REKLAMOVAT, SERVISOVAT ZBOŽÍ?

 • Zboží dorazilo poškozené:

  • Při či ihned po přebírání zásilky od přepravce si zkontrolujte neporušenost obalu.

  • Pokud je zásilka viditelně poškozena, zkontrolujte zboží přímo za účasti přepravce

  • V případě zjištěného poškození sepište s dopravcem protokol o škodě.

  • Pokud zjistíte poškození po převzetí a přepravce již není přítomen, ihned konaktujte náš eshop na shop@va-models.com s přiloženou fotografií poškození a my ihned zahájíme reklamaci přepravy s dopravcem s tím, že Vám zajistíme druhé zboží. Je nutné reágovat opravdu co nejdříve!

 • Zakoupil jsem zboží a není funkční:

  • Kontaktujte naše reklamační oddělení na emailové adrese reklamace@va-models.com

  • Sdělíme Vám další postup

 • Zboží se mi poškodilo během užívání:

  • Je-li zboží s záruce a bylo-li zboží používáno dle návodu k použití, nebylo poškozeno chybnou manipulací, užíváním zákazníka, způsobem jež je v rozporu s používáním zboží, poté je možné požadovat reklamaci zboží.

  • Před odesláním zboží doporučujeme kontaktování našeho reklamačního oddělení na reklamace@va-models.com

 • Co je nutné k reklamaci doložit?

  • Průvodní dopis s popisem závady a číslem kupního dokladu, vztahujícího se k reklamovanému zboží. Ideálně doložte vyplněný reklamační formulář, ke stažení ZDE.

 • Mám závadu na příslušenství, je potřeba k reklamaci dodat i hlavní výrobek?

  • Ano, obecně příslušenství není možné samostatně reklamovat, proto je vhodné dodat kompletní výrobek.

 • Co více bych měl o reklamace vědět?

  • Zboží k reklamaci je nutné předat čisté a kompletní (nebo včetně všech součástí nutných k ověření reklamované závady).

  • Pokud zboží zasíláte poštou či jiným přepravcem, zabalte jej tak, aby nemohlo dojít k dalšímu poškození.


JAK PROBÍHÁ REKLAMACE VE VA-MODELS.COM

Postup pro uplatnění práva reklamace upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na veškeré zboží je poskytována záruka v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží, na některé zboží však může být záruční doba delší, což je vždy uvedeno v záručním listě nebo návodu. Zvláštním případem záruky tvoří zboží s okamžitou spotřebou či předpokládanou životností nižší, než-li je záruční doba, pro tento druh zboží jsou typické baterie, barvy, lepidla, ředidla, paliva, tmely či ostatních aditiva, u kterých je záruční doba 6 měsíců. Zboží pro reklamaci a servis je nutné dodat vždy očištěné (typické pro terenní modely aut, motocyklů,...), bude-li dodán model zanedbaný, ušpiněný, zabahněný, zkorodovaný, apod., servis je oprávněn zboží nepřevzít a vrátit zpět.

USTANOVENÍ K REKLAMACÍM A SERVISNÍM ZAKÁZKÁM:

Podle § 656 občanského zákoníku je objednatel povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od doručení vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění,


JAK POSTUPOVAT POKUD CHCI ZBOŽÍ ODESLAT?

1. Vyplnění reklamačního formuláře ( ZDE )

2. Po emailové domluvě a odsouhlasení je možné využít služby Reklamační asistent či odeslat zboží Vámi zvolenou službou na naší kontaktní adresu.

3. Zadání reklamace a přidělení reklamačního/servisního čísla (RMA) a kopie reklamace uložena do historie objednávky, ke které se případ vztahuje, je tak možné sledovat průběh celé reklamace skrze zákaznický účet eShopu, v případě, že nejste registrovaný zákazník, každá změna se automaticky odesílá rovněž na email, zadaný při objednání. V případě, že chce zákazník přepnout účet na registrovaný, aby mohl nahlížet do své historie nákupů a reklamací stačí pouze kontaktovat eShop a účet bude přepnut do profilu registrovaného zákazníka.

4. Přijetí zboží, kontrola technikem, oprava v servisu nebo výměna zboží

5. Existuje-li nejasnost či nesrovnalost, zákazník je během reklamace informován emailem.

6. Reklamaci řešíme v co nejkratším možném termínu, nejdéle do 30 dnů, není-li dohodnuto jinak.

JAK POSTUPOVAT POKUD CHCI ZBOŽÍ PŘEDAT DO SERVISU OSOBNĚ?

1. Vyplnění reklamačního formuláře ( ZDE )

2. Po emailové či telefonické domluvě doneste zboží na provozovnu Televizní 2618, Rožnov p.R., 75661

3. Zboží bude prohlédnuto a se zákazníkem bude sepsána reklamace, zadaná do systému pro servisní opravy a reklamace. Případu bude přiděleno reklamační/servisní číslo (RMA) a kopie reklamace uložena do historie objednávky, ke které se případ vztahuje, je tak možné sledovat průběh celé reklamace skrze zákaznický účet eShopu, v případě, že nejste registrovaný zákazník, každá změna se automaticky odesílá rovněž na email, zadaný při objednání. V případě, že chce zákazník přepnout účet na registrovaný, aby mohl nahlížet do své historie nákupů a reklamací stačí pouze kontaktovat eShop a účet bude přepnut do profilu registrovaného zákazníka.

4. Zákazník obdrží kopii kompletního reklamačního/servisního protokolu a potvrzení o převzetí zboží do servisu s podpisem přebírající osoby. Doklady si prosím uchovejte.

5. Existuje-li nejasnost či nesrovnalost, zákazník je během reklamace informován emailem.

6. Reklamaci řešíme v co nejkratším možném termínu, nejdéle do 30 dnů, není-li dohodnuto jinak.

7. Po ukončení reklamace je zákazník informován skrze eShop/email a je možné si zboží vyzvednout opět na prodejně, kde reklamaci převezme na základě reklamačního protokolu, případně se stačí prokázat číslem servisního/reklamačního případu a dokladem totožnosti. V případě, že Vám osobní odběr nevyhovuje, kontaktujte nás.

* Osobní odběr zboží je možný pouze ve stanovené pracovní hodiny provozovny, případně dle individuální domluvy.


MIMOZÁRUČNÍ SERVIS

Pro bližší informace o pozáručním servisu prosím kontaktujte naše servisní oddělení telefonicky na tel. číslo +420 777 805 334 nebo e-mailem na adresu reklamace@va-models.com


NADSTANDARDNÍ ÚKONY

Naše společnost umožňuje provádět nadstandardní úkony, úpravy modelů. Mezi nejběžnější je změna módu vysílače, tato změna je zpoplatněna částkou 180-220Kč, dle náročnosti a typu vysílače. Další nadstandardní úkony prosím dotazujte emailem či telefonicky.


ADRESA PRO ZASLÁNÍ ZBOŽÍ DO SERVISU:

VA-MODELS, Servis
Televizní 2618
Rožnov pod Radhoštěm
CZ-75661


Reklamační řád