Reklamace a Servis


JAK REKLAMOVAT, SERVISOVAT ZBOŽÍ?

 • Zboží dorazilo poškozené:

  • Při přebírání zásilky od přepravce si zkontrolujte neporušenost obalu.

  • Pokud je zásilka viditelně poškozena, zkontolujte zboží přímo za účasti přepravce

  • V případě zjištěného poškození sepište s dopravcem protokol o škodě.

 • Zakoupil jsem zboží a není funkční:

  • Kontaktujte naše reklamační oddělení na emailové adrese reklamace@va-models.com

  • Sdělíme Vám další postup

 • Zboží se mi poškodilo během užívání:

  • Je-li zboží s záruce a bylo-li zboží používáno dle návodu k použití, nebylo poškozeno chybnou manipulací zákazníka, způsobem jež je v rozporu s používáním zboží, poté je možné požadovat reklamaci zboží.

  • Před odesláním zboží doporučujeme kontaktování našeho reklamačního oddělení na reklamace@va-models.com

 • Co je nutné k reklamaci doložit?

  • Průvodní dopis s popisem závady a číslem kupního dokladu, vztahujícího se k reklamovanému zboží. Ideálně doložte vyplněný reklamační formulář, ke stažení ZDE.

 • Mám závadu na příslušenství, je potřeba k reklamaci dodat i hlavní výrobek?

  • Ano, obecně příslušenství není možné samostatně reklamovat, proto je vhodné dodat kompletní výrobek.

 • Co více bych měl o reklamace vědět?

  • Zboží k reklamaci je nutné předat čisté a kompletní (nebo včetně všech součástí nutných k ověření reklamované závady).

  • Pokud zboží zasíláte poštou či jiným přepravcem, zabalte jej tak, aby nemohlo dojít k dalšímu poškození.


JAK PROBÍHÁ REKLAMACE VE VA-MODELS.COM

Postup pro uplatnění práva reklamace upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na veškeré zboží je poskytována záruka v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží, na některé zboží však může být záruční doba delší, což je vždy uvedeno v záručním listě nebo návodu. Zvláštním případem záruky tvoří zboží s okamžitou spotřebou či předpokládanou životností nižší, než-li je záruční doba, pro tento druh zboží jsou typické baterie, barvy, lepidla, ředidla, paliva, tmely či ostatních aditiva, u kterých je záruční doba 6 měsíců. Zboží pro reklamaci a servis je nutné dodat vždy očištěné (typické pro terenní modely aut, motocyklů,...), bude-li dodán model zanedbaný, ušpiněný, zabahněný, zkorodovaný, apod., servis je oprávněn zboží nepřevzít a vrátit zpět.


1. Vyplnění reklamačního formuláře ( ZDE )

2. Po emailové domluvě a odsouhlasení je možné využít služby Reklamační asistent či odeslat zboží Vámi zvolenou službou na naší kontaktní adresu.

3. Zadání reklamace a přidělení reklamačního/servisního čísla (RMA)

4. Přijetí zboží, kontrola technikem, oprava v servisu nebo výměna zboží

5. Existuje-li nejasnost či nesrovnalost, zákazník je během reklamace informován emailem.

6. Reklamaci řešíme v co nejkratším možném termínu, nejdéle do 30 dnů.

* Zboží je možné vyzvednout osobně na provozovně v Rožnově pod Radhoštěm či si jej nechat zaslat službou reklamační asistent společnosti Zásilkovna.cz a tak vyzvednout na jakékoliv pobočce v ČR.


MIMOZÁRUČNÍ SERVIS

Pro bližší informace o pozáručním servisu prosím kontaktujte naše servisní oddělení telefonicky na tel. číslo +420 777 805 334 nebo e-mailem na adresu reklamace@va-models.com


NADSTANDARDNÍ ÚKONY

Naše společnost umožňuje provádět nadstandardní úkony, úpravy modelů. Mezi nejběžnější je změna módu vysílače, tato změna je zpoplatněna částkou 180-220Kč, dle náročnosti a typu vysílače. Další nadstandardní úkony prosím dotazujte emailem či telefonicky.


ADRESA PRO ZASLÁNÍ ZBOŽÍ DO SERVISU:

VA-MODELS, Servis
Televizní 2618
Rožnov pod Radhoštěm
CZ-75661